Nish Mühendislik

NELER YAPIYORUZ?

Enerji Verimlilik ve Danışmanlık Hizmetleri

Kapsam; Enerji Verimliliği, Enerji Etüdü ve Enerji Yönetimi Enerji Verimliliği 5627 sayılı kanun ile enerji verimliliği belli kurallara bağlanmıştır. Enerji yöneticisi bulundurma, danışmanlık hizmeti alma, etüt zorunluluğu gibi yaptırımlar bulunmaktadır. İşletmenizde mutlaka bir mühendis bu konular hakkında bilgisi var ve hatta sertifikalandırılmış da olabilir ancak işletme şartlarında olaylara ne kadar hakimsiniz, işletme körlüğü içinde ve görev sorumluluk alanları nedeniyle ne kadar uygulayabiliyorsunuz. Yaşadığım için söylüyorum, eğer hiç etüt yaptırmadıysanız mutlaka tasarruf potansiyeli var. Durumun farkında ve zaten biz bir şeyler yaptık deseniz bile dışarıdan uzman birisinin eli değdiğinde göreceksiniz aslında birçok şey yapılmamış.

Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Enerji Kimlik Belgesi (EKB); 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle, BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği gereğince mevcut ve yeni tüm binalarda zorunlu hale getirilmiştir. Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliğine göre 2011 yılından önce yapılmış binalar için 01 Ocak 2020 tarihine kadar, 2011 yılından sonra yapılan yeni binalar içinse iskân aşamasında enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme (YGİ)Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, işletmesinde sorumluk alanında bulunan trafoların danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla YGİ sorumlusu bir mühendis bulundurma veya bu hizmeti aynı yetkinlikte bir mühendis danışmandan alma hizmetidir.

Tesislerde 1 kV üzerinde elektrik taşıyan sistemlerin işletilmesinde riski azaltmak ve tesis güvenliğini sağlamak için; enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı ve elektrik mühendisleri odası (EMO), yasal düzenlemeler yapmışlardır.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu yılın herhangi bir zamanında başlayıp yılsonuna kadar devam eden bir faaliyettir. Her sene EMO’nun yayınlamış olduğu birim fiyatlar göz önüne alınarak sene başlarında yeni sözleşme yapılması öngörülür.

Bu çevre sağlığı, insan sağlığı ve tesis güvenliği için kanunlarca zorunlu olmasının yanında kendimizi güvende hissetme ve sorumluluklarımızın yerine getirilmesi anlamında da önemlidir.

Elektriksel Ölçümler ve Periyodik Kontroller

Elektriksel Ölçümler ve Periyodik KontrollerÇalışanların sağlıklı ve güvenlikli bir ortamda çalışması sosyal gelişmenin en temel öğelerinden olduğu gibi, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insan haklarından biridir. İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili şartları sağlamak işverenin öncelikli ödev ve sorumluluğudur. Çalışanların da alınan her türlü tedbire ve talimatlara uymak birincil yükümlülüğüdür. İlgili düzenlemeleri hazırlamak ve uygulanmasını istenilen düzeyde denetlemek ise devletin görevidir.

Bu kapsamda yapılan ölçümler;
– Topraklama ölçümleri
– Paratoner ölçümleri
– Artık akım anahtarı (kaçak akım rölesi testleri) açma değeri
ve süresi.
– Enerji analizörü ölçümleri; Akım gerilim, güç, harmonik, aktif, reaktif analizleri ile elektrik kalite analizi.
– Termal kamera ölçümleri; pano içi ve kablolarda ısınma kontrolleri.
– Elektriksel uygunluk ölçümleri

Elektrik Tarife Analizi ve Danışmanlığı

Elektrik Tarife DanışmanlığıElektrik tedariki veya satışı artık kompleks bir yapıya bürünmüştür. EPDK (enerji piyasası düzenleme kurulu) 3 ayda bir fiyatları düzenler. Bir tablo halinde kim hangi bağlantı noktasından ve hangi tarifeye göre elektriği alıyorsa ona göre faturası düzenlenmektedir. Altta ilk dört tarifeye göre ve son ikisi de bir tedarik şekli olmak üzere 6 değişik şekilde elektriğinizi alma imkanınız bulunmaktadır.

Ancak hangisinden alacaksınız?

 

Bunun tespiti, bu konuda çalışma izleme ve hesaplamalar yapılması ile sağlanmaktadır.
     • Tek Terim Tek Zaman,
     • Tek Terim Üç Zaman,
     • Çift Terim Tek Zaman,
     • Çift Terim Üç Zaman,
     • Gün Öncesi Piyasası,
    • Son Kaynak tarifesi vb.

Biz bu noktada, aramızda yapılacak bir sözleşme ile enerjinizi izleyerek tüketim karakteristiğini anlayarak, size en uygun tarifenin alınmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim kazanç noktamız, sizin kazancınız içinde bir oran.

Enerji İzleme

Profesyonel Enerji Yönetimi anlamına gelmekte olup ticari ve hizmet binalarının ya da endüstriyel işletmelerin anlık ve geçmişe dönük, enerji tüketim takibi, tüketim dağılımı, enerji kalitesi, reaktif tüketim durumu, harmonik durumu, fatura analizi, faturalandırma, birim enerji tüketimi, enerji yoğunluğu, karbon ayak izi vb. değerlerini hesaplayarak grafiksel olarak sunmakta ve raporlamaktadır. Ayrıca oluşturulacak alarmlar sayesinde tesis yönetimi istenmeyen durumlara karşı (gerilim düşümü, pik tüketimler, reaktif tüketimin yükselmesi vb.) sms ve e-posta ile uyarılabilmektedir.

Enerji izleme sistemi olmadan gece farı sönmüş otomobilden ne farkımız kalır. Çoğu yerde enerji bir şekilde izleniyor ve sayısal değerler elde ediyorsunuz peki onları harmanlayıp ne anlama geldiğini yorumlamak için zaman harcıyor musunuz yoksa rakamlar olarak kalıyor mu bu okumalar. Aktif reaktif tüketimlerde olası aşımları haber veriyor mu yoksa sadece kompanzasyon panosundaki reaktif kontrol rölesine mi bıraktınız sistemin kaderini. Artık daha interaktif enerji izleme sistemleri var. Enerji yoğunluklarını görebileceğiniz. Günün hangi saatinde ne olmuş geçen hafta ve aylar ile karşılaştırabileceğiniz. Grafikler ile destelenmiş excelde size iş bırakmadan bir bakışta olayları görebileceğiniz sistemler.

Elektrik Mühendisi Göksel Niş

Nish Mühendislik

Telefon: 0(216) 290 44 11
GSM: 0(533) 467 32 35
E-Mail: info@nishmuhendislik.com

Sertifika ve Belgelerimiz